Про Проект
Клієнтам
Закладам
Користувацька угода

Користувацька угода
з учасником Проекту "Kava-map" (Кавова карта) *

Терміни та визначення

Користувач
- учасник проекту: Клієнт або Заклад.
Клієнт
- зареєстрована або не зареєстрована в проекті фізична особа, яка користується знижками, передбаченими Програмою лояльності Закладів і якій надано доступ до Особистого кабінету.
Заклад
- зареєстрована в проекті юридична особа, якій надано доступ до Особистого кабінету, і за допомогою якого вона може створювати Маркетинговий майданчик і керувати ним.
Сайт
- сукупність логічно зв’язаної інформації про кавові заклади України, доступної в мережі Інтернет.
Особистий кабінет
- надаваний учасникам проекту онлайн сервіс, що дозволяє отримати доступ до управління даними і відслідковувати статистику відвідувань Маркетингової сторінки Закладу в проекті.
Програма лояльності
- встановлені Закладом знижки на чек за придбання його товарів і(або) послуг.
Маркетинговий Майданчик Закладу
- наповнена різностороннім матеріалом сторінка Закладу для досягнення ним маркетингових цілей.
Модератор
- - юридична особа, яка володіє повними фактичними правами на проект «Kava-map», не обмежуючись правами інтелектуальними та юридичними.


1.
Загальні положення
1.1.
Цей документ являє собою угоду між проектом «Kava-map» (далі - Проект) і Користувачем (далі - Угода).
1.2.
Дана Угода може бути змінена без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Проекту https://www.kava-map.com, якщо інше не передбачено новою редакцією цієї Угоди або іншою угодою між Проектом та Користувачем.
1.3.
Користуючись Проектом, Користувач тим самим підтверджує, що він прийняв Угоду в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.4.
У разі незгоди з якими-небудь з положень цієї Угоди, Користувач не має права користуватися Проектом. У випадку, якщо Проектом були внесені які-небудь зміни в Угоду, з якими Користувач не згоден, останній зобов'язаний припинити користуватися Проектом.


2.
Право власності
2.1.
Компанія «Клейнод Софт» (далі - Компанія) є власником Проекту та його веб-сайту, розташованого на домені http://www.kava-map.com (далі - Сайт), і одноосібно володіє правами на всі об'єкти, розміщені на Сайті, включаючи базу даних, програмний код, дані і матеріали сайту. Використання Сайту не наділяє Користувача правами власності на будь-який контент, код, дані або матеріали, доступ до яких він може отримати на Сайті за винятком контенту, розміщеного в Особистому кабінеті.
2.2.
Права власності на карти, які використовуються Проектом для відображення інформації, належать американській публічній корпорації Google Inc.
2.3.
Будь-яке копіювання інформації Сайту дозволено тільки за умови попереднього отримання дозволу Компанії.


3.
Права та обов'язки Користувача
3.1.
Користувач має право використовувати сервіси Проекту відповідно до цієї Угоди.
3.2.
Користувач має право рекомендувати послуги Проекту третім особам і отримувати винагороду відповідно до маркетингового плану Закладів.
3.3.
Користувач має право з усіх питань звертатися в службу підтримки Проекту та отримувати своєчасну і кваліфіковану допомогу.
3.4.
Користувач має право некомерційного використання всіх інструментів, служб і функціональних можливостей, що надаються Проектом.
3.5.
Користувач зобов'язується дотримуватися цієї Угоди і своєчасно знайомитися з її чинною редакцією.
3.6.
Користувач зобов'язується не досліджувати код, не компілювати і не дизасемблювати його, не модифікувати Проект, за винятком модифікації контенту в Особистому кабінеті, і не створювати власні похідні продукти на базі Проекту або його частин.
3.7.
Заклад має право розміщувати контент на сайті всіма мовами проекту або однією з них. В останньому випадку, незалежно від вибору мови сайту користувачем, контент буде візуалізовано мовою оригіналу.
3.8.
При досягненні окремих домовленостей з Проектом Користувач може використовувати сервіси в комерційних цілях, а саме рекомендувати послуги Закладів третім особам і отримувати винагороду відповідно до Маркетингового плану цих Закладів.
3.9.
Використання інформації, а також будь-яких інших елементів Проекту, можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Проектом. Ніякі елементи Проекту, а також ніяка інформація, розміщена в рамках Проекту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії. Під використанням розуміється: відтворення, копіювання, переробка, поширення і т.п.
3.10.
Користувач несе особисту відповідальність за збереження свого логіна і пароля, які використовуються для отримання доступу до сервісів Проекту. Користувач зобов'язаний своєчасно повідомляти Модератору про підозри щодо незаконного використання вищевказаних даних.
3.11.
Для користування перевагами Програми лояльності Закладів Клієнту необхідно пред’являти баристі (працівникові Закладу) завантажене на гаджет лого Закладу з нанесеною на ньому знижкою.
3.12.
Користувач несе особисту відповідальність за інформацію, яку розміщує на Сайті і подає на розсилку Користувачам або в соцмережі.
3.13.
Заклади зобов'язані своєчасно вносити плату за користування сервісами Проекту.
3.14.
Заклад, розміщуючи на Сайті свій контент, надає іншим Користувачам право на його використання шляхом перегляду та інші права, виключно з метою особистого використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду інтересам Компанії.


4.
Користувачеві забороняються наступні дії:
4.1.
Використовувати Проект способом, який може перешкодити його нормальному функціонуванню.
4.2.
Проводити інтелектуальний аналіз даних, використовувати програми-роботи, автоматизовані скрипти або подібні методи для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об'єктами Проекту і по відношенню до інших Користувачів.
4.3.
Копіювати і зберігати дані на локальних носіях або будь-яким іншим способом намагатися отримати (зберегти) інформацію Проекту, крім способів, передбачених у п.3 даної Угоди.
4.4.
Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
- містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
- порушує права неповнолітніх осіб;
;
- є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
- містить сцени нелюдяного поводження з тваринами;
- містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
- пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
- містить екстремістські матеріали;
- пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних (неправомірних) дій;
- містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись державною або комерційною таємницею, інформацією про життя третіх осіб;
- містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
- містить ознаки шахрайства;
- порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства країни резидента.


5.
Права та обов'язки Проекту
5.1.
Проект зобов'язаний надавати Користувачеві доступ до користування Проектом.
5.2.
Проект зобов'язаний забезпечити належну якість надаваних послуг.
5.3.
При порушенні Користувачем цієї Угоди, Проект вправі без попереднього повідомлення, в односторонньому порядку повністю або частково обмежити функціонал або блокувати доступ Користувача до Проекту, видалити всі дані Користувача, а також відмовити Користувачеві в подальшому наданні послуг, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
До порушень Угоди також відноситься:
- вчинення діянь, що у тій чи іншій формі викликають збої в роботі Сайту;
- затримка оплати послуг (для Закладів) протягом 2 (двох) місяців поспіль;
- вчинення діянь, що негативно впливають на репутацію Компанії;
- порушення антиспамової політики;
- використання назви і логотипу Проекту з метою виготовлення сувенірної та іншої продукції;
- надання неправдивих відомостей в Особистому кабінеті;
- неправдиві публічні заяви щодо реєстрації у Проекті відомих особистостей і популярних брендів;
- публічні негативні заяви щодо прямих конкурентів компанії;
- залучення Користувачів для участі в інших проектах з аналогічною або схожою системою винагороди, а також поширення інформації про такі проекти на Сайті;
- зловживання інформацією про принципи роботи Проекту, а також створення негативної репутації на сайтах, форумах і т.п .;
- розміщення в Особистому кабінеті і в інформації, яка готується для розсилки Користувачам (у тому числі в соцмережах) матеріалів, що ущемляють права та інтереси інших осіб;
- вчинення інших дій, що ганьблять честь і гідність Компанії.
5.4.
Компанія залишає за собою право повністю або частково обмежувати функціонал Маркетиногової сторінки Закладу з технічних, технологічних, профілактичних чи інших причин на свій розсуд без попереднього повідомлення користувача.
5.5.
Відновлення надання послуг Закладу можливо після усунення порушень і на загальних підставах, у тому числі це стосується оплати послуг.
5.6.
Компанія може відмовити в реєстрації будь-якій фізичній або юридичній особі на власний розсуд і без пояснення причин.
5.7.
Компанія має право змінювати оформлення Сайту і список сервісів з попереднім повідомленням користувачів або без такого.
5.8.
Компанія має право використовувати дані користувача відповідно до п.9 цієї Угоди.


6.
Захищеність персональних даних Користувача
6.1.
Сайт проекту захищений.
6.2.
Компанія серйозно ставиться до захисту персональної інформації Користувачів.
Ми дотримуємося загальноприйнятих стандартів:
- надання доступу до Особистої інформації тільки тим співробітникам Проекту, яким вона необхідна для надання послуг Користувачеві;
- оформлення із співробітниками Компанії договорів про конфіденційність для захисту персональної інформації користувачів;
- оформлення з третіми особами, провайдерами послуг Компанії, договорів про конфіденційність з метою недопущення несанкціонованого використання персональної інформації користувачів, які стали відомі провайдерам під час роботи над Проектом.


7.
Товарні знаки
7.1.
Товарні знаки, логотипи, маркери, знаки сервісу та обслуговування, торгові найменування, тощо (далі - Товарні знаки), представлені на Сайті або в матеріалах, розміщених на Сайті, є зареєстрованими та незареєстрованими товарними знаками Компанії, Закладів та інших власників, і не можуть бути використані без їх дозволу.
7.2.
Ніщо, що міститься на Сайті, не повинно розглядатися як передача ліцензії або прав на використання будь-яких товарних знаків без письмового дозволу Компанії або дозволу особи - власника цих прав.
7.3.
Використання Користувачем будь-якого товарного знака в порушення відповідних прав суворо заборонено.


8.
Відмова від відповідальності
8.1.
Проект надається на умовах «як є». Отримана на Сайті інформація може бути неповною або неточною, може не відповідати очікуванням Користувача і може підлягати зміні і оновленню.
8.2.
Правовласники Проекту не несуть відповідальності за можливу шкоду, яку може бути заподіяно Користувачеві або третім особам при використанні Проекту.


9.
Конфіденційність
9.1.
Політика конфіденційності Проекту поширюється на всіх користувачів. Приймаючи Угоду, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Проектом його персональної інформації.
9.2.
Проектом здійснюється збір і обробка:
- реєстраційної інформації, що надається Користувачем в процесі реєстрації та користування Проектом;
- файлів coоkies;
- IP- адреси;
-іншої інформації, наданої Користувачем при взаємодії з Проектом.
9.3.
Компанія (Проект) здійснює обробку персональної інформації тільки з метою надання Користувачу якісних послуг (ідентифікація, передача інформаційних матеріалів за підпискою, зворотній зв'язок і т.п.).
9.4.
Користуючись Проектом і надаючи персональну інформацію про себе Користувач дає свою згоду на її збір і обробку.
9.5.
Крім випадків, передбачених п.9 цієї Угоди, Компанія не розголошує персональну інформацію Користувачів третім особам або сторонам.
9.6.
. Компанія має право передати персональну інформацію, надану Користувачем повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача в наступних випадках:
- особам, у ведення, володіння або власність яких переданий Проект;
- особам, що є пов'язані (афілійованими) з Компанією, наприклад компанії, які можуть бути найняті для обробки платежів, зберігання даних, хостингу, проведення маркетингових досліджень, проведення аудиту, виконання замовлень;
- іншим Користувачам, якщо в рамках Проекту передбачено відповідний функціонал.
9.7.
На Інтернет - сторінках Проекту можуть бути присутніми коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого такі треті особи отримують дані, зазначені в п.9.2. Такими Інтернет-ресурсами третіх осіб є:
-системи по збору статистики відвідувань інтернет-сторінки Проекту (наприклад Google Analytics, тощо);
- - соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.п.);
-системи банер-показів (наприклад, AdRiver, тощо);
- інші ресурси.
9.8.
Користувач має всі права щодо захисту його персональної інформації, передбачені чинним законодавством України, і зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
9.9.
Згідно з чинним законодавством України, Користувач має право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом:
- самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації в Особистому кабінеті;
- запиту на видалення даних користувача, відправленого за адресою: office@kava-map.com. .
9.10.
Розкриття наданої Користувачем Персональної інформації може бути здійснено тільки відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством України випадках.
9.11.
Проект від свого імені може відправляти Користувачеві рекламно-інформаційні повідомлення по електронній пошті про нові послуги, продукти та іншу інформацію, яка може його зацікавити.


10.
Використання "кукі" та інших технологій
10.1.
Проект використовує технологію "кукі" (cookies) для реєстрації Користувачів наших послуг, індивідуалізації та оптимізації роботи із сайтом. "Кукі" - це невеликі текстові файли, які записуються на жорсткий диск комп'ютера Користувача. Кожен такий файл містить інформацію (в т.ч. Персональні дані), які в подальшому можуть бути зчитані веб-сервером домену, який видав Користувачеві цей "кукі". Зокрема в "кукі" записується дата і час візиту сайту Користувачем, реєстраційна інформація, ідентифікаційний номер сеансу, історія відвідування. "Кукі" роблять користування Сайтом у багатьох відношеннях більш зручним для Користувача, а саме:
- "кукі" економлять час, позбавляючи від необхідності багаторазово вводити одну й ту ж інформацію,
- "кукі" дозволяють сайту впізнавати зареєстрованих користувачів при повторному його відвідуванні та надавати їм доступ до результатів минулих пошуків, Особистого кабінету,
- "кукі" дозволяють забезпечити безпеку користувача, перевіряючи інформацію, яку Користувач вводить при логуванні, і, таким чином, можуть запобігти шахрайству.
10.2.
Ми намагаємося зробити Сайт максимально зручним у використанні. Наша мета - ще більше індивідуалізувати процес надання Користувачам сервісів. З цією метою Проект може співпрацювати з третіми сторонами, які використовують "кукі" на Сайті з подальшою метою:
- для обліку та аналізу сукупного використання сайту та обсягу статистичних даних Користувачів;
- для реєстрації поведінки користувачів на сайті, наприклад, відвідування сторінок, заповнення форм і придбання сервісів;
- для оцінки трафіку з метою враховування активності;
- для проведення аналітичних досліджень та діагностики працездатності Сайту з метою вдосконалення сайту і наших сервісів;
- для визначення користувачів, які потрапляють на Сайт за посиланням з сайтів афілійованих осіб або за спонсорських посилань.
10.3.
Користувач може дозволити або заборонити брати "кукі". Більшість браузерів автоматично приймають "кукі", але, як правило, Користувач може змінити настройки браузера таким чином, щоб заборонити їх використання. Якщо Користувач заблокує "кукі", можливо, він вже не зможе зареєструватися або користуватися тими інтерактивними функціями нашого Сайту і сервісів, в яких використовуються "кукі", але за користувачем зберігається можливість навігації по Сайту.


11.
Прикінцеві положення
11.1.
Проект має право проводити профілактичні роботи на Сайті з тимчасовою зупинкою роботи.
11.2.
У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, або дій третіх осіб, спрямованих на зупинку або припинення функціонування Проекту, можлива зупинка роботи Проекту без попереднього повідомлення Користувачів.
11.3.
Проект залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Проекту (або до певних функцій Проекту, якщо це можливо технологічно) при неодноразовому порушенні Угоди, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства, прав і законних інтересів Компанії та третіх осіб .
11.4.
Бездіяльність з боку Компанії, в разі порушення Користувачем або третіми особами положень Угоди, не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.
11.5.
Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
11.6.
Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинної Угоди будуть визнані недійсними або як такі, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосованість інших положень Угоди.
11.7.
Ця Угода складена українською мовою і розміщена на відповідних сторінках Сайту.
11.8.
Користувач або інша особа, яка вважає, що його права й інтереси порушені через дію Компанії, можуть направити претензію за адресою: office@kava-map.com. Розглядом претензій займається Служба технічної підтримки Проекту відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять.
11.9.
З питань роботи Проекту Користувач або будь-яка третя особа можуть звертатися в Службу технічної підтримки за адресою: : office@kava-map.com.
11.10.
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Проект і Користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цією Угодою.
11.11.
Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення обставин непереборної сили, що спричинила невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою.
11.12.
Компанія не несе відповідальності за затримки або збої у виконанні своїх зобов'язань у випадку, коли причини їх виникнення лежать поза межами її контролю. Це включає крім іншого, пожежі, страйки, війни, урядові постанови або розпорядження інших компетентних органів влади.


ДЯКУЄМО
за дотримання положень Угоди
та повагу до інших Користувачів!
*«Kava-map» - власне ім’я Проекту, також у якості імені Проекту може використовуватись словосполучення «Кавова мапа».