Повернiть, будь ласка, телефон у горизонтальне положення.
Користувацька угода
з учасником Проекту "Kava-map" (Кавова мапа) *
 1. Загальні положення
 2. Право власностi
 3. Права та обов'язки Користувача
 4. Користувачеві забороняються наступні дії
 5. Права та обов'язки Проекту
 6. Правила надання відгуків та написання коментарів
 7. Відповідальність за розміщення матеріалів
 8. Захищеність персональних даних Користувача
 9. Товарні знаки
 10. Відмова від відповідальності
 11. Конфіденційність
 12. Використання "кукі" та інших технологій
 13. Прикінцеві положення
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Користувач
- зареєстрована або не зареєстрована в проекті фізична особа. Зареєстрованій фізичній особі додатково надається доступ до Особистого кабінету та право отримувати подарунки за надані відгуки на сторінці Закладів.
Заклад
– кав’ярня (кафе, тощо), зареєстрована в проекті юридична особа, якій надано доступ до Особистого кабінету, і за допомогою якого вона може створювати власний Маркетинговий майданчик і керує ним.
Сайт
– веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.kava-map.com
Особистий кабінет
– наданий Користувачу онлайн сервіс, що дозволяє отримати доступ до управління власними даними і відслідковувати статистику власних відгуків
Програма лояльності
– встановлені Закладом знижки на чек за придбання його товарів і/або послуг.
Маркетинговий майданчик
– наповнена різностороннім матеріалом рекламна сторінка Закладу.
Адміністратор
- Користувач, який має додаткові технічні права, зокрема Адміністратор має право вилучати, відновлювати та захищати сторінки, змінювати права Користувачів, блокувати Користувачів, консультувати Користувачів, тощо.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей документ являє собою угоду між проектом «Kava-map» (далі - Проект) і Користувачем, далі - Угода.
1.2. Дана Угода може бути змінена без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Проекту https://www.kava-map.com, якщо інше не передбачено новою редакцією цієї Угоди або іншою угодою між Проектом та Користувачем.
1.3. Користуючись Проектом, Користувач тим самим підтверджує, що він прийняв Угоду в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
1.4. У разі незгоди з якими-небудь з положень цієї Угоди, Користувач не має права користуватися Проектом. У випадку, якщо Проектом були внесені які-небудь зміни в Угоду, з якими Користувач не згоден, останній зобов'язаний припинити користуватися Проектом.

2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
ФОП Пілінкевич Юрій Віталійович (запис в ЄДР № 24150000000075873 від 17.08.2016) є одноосібним власником (далі – Власник) Проекту та його веб-сайту, розташованого на домені https://www.kava-map.com (далі – Сайт), і одноосібно володіє правами на всі об'єкти, розміщені на Сайті, включаючи базу даних, програмний код, дані і матеріали сайту. Використання Сайту не наділяє Користувача правами власності на будь-який контент, код, дані або матеріали, доступ до яких він може отримати на Сайті за винятком контенту, розміщеного в Особистому кабінеті та відгуків, залишених на Маркетингових майданчиках закладів.
2.2. Права власності на карти, які використовуються Проектом для показу інформації, належать американській публічній корпорації Google Inc.
2.3. Будь-яке копіювання інформації Сайту дозволено тільки за умови попереднього отримання дозволу Компанії.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
3.1. Користувач має право використовувати сервіси Проекту відповідно до цієї Угоди.
3.2. Користувач має право з усіх питань звертатися в службу підтримки Проекту та отримувати своєчасну і кваліфіковану допомогу.
3.3 Користувач має право некомерційного використання всіх інструментів, служб і функціональних можливостей, що надаються Проектом.
3.4. Користувач зобов'язується дотримуватися цієї Угоди і своєчасно знайомитися з її чинною редакцією.
3.5. Користувач зобов'язується не досліджувати код, не компілювати і не дизасемблерувати його, не модифікувати Проект та не створювати власні похідні продукти на базі Проекту або його частин.
3.6. Використання інформації, а також будь-яких інших елементів Проекту, можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Проектом. Ніякі елементи Проекту, а також ніяка інформація, розміщена в рамках Проекту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Компанії. Під використанням розуміється: відтворення, копіювання, перероблення, поширення і т.п.
3.7. Для користування перевагами Програми лояльності Закладів Користувачу необхідно пред’являти баристі (працівникові Закладу) завантажене на гаджет лого Закладу з нанесеним на ньому відсотком знижки, який генерується автоматично при використанні сервісу “Завантажити знижковий купон”.
3.8. Користувач несе особисту відповідальність за інформацію, яку розміщує на Сайті.

4. КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДІЇ
4.1. Використовувати Проект способом, який може перешкодити його нормальному функціонуванню.
4.2. Проводити інтелектуальний аналіз даних, використовувати програми-роботи, автоматизовані скрипти або подібні методи для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об'єктами Проекту і стосовно інших Користувачів.
4.3. Копіювати і зберігати дані на локальних носіях або будь-яким іншим способом намагатися отримати (зберегти) інформацію з Проекту, крім способів, передбачених у п.3 даної Угоди.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОЕКТУ
5.1. Проект зобов'язаний надавати Користувачеві доступ до користування Проектом.
5.2. Проект зобов'язаний забезпечити належну якість надаваних послуг.
5.3. При порушенні Користувачем цієї Угоди, Проект вправі без попереднього повідомлення, в односторонньому порядку повністю або частково обмежити функціонал або блокувати доступ Користувача до Проекту, видалити всі дані Користувача, а також відмовити Користувачеві в подальшому наданні послуг, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
До порушень Угоди також відноситься:
 • вчинення діянь, що у тій чи іншій формі викликають збої в роботі Сайту;
 • вчинення діянь, що негативно впливають на репутацію Компанії;
 • порушення антиспамової політики;
 • використання назви і логотипу Проекту з метою виготовлення сувенірної та іншої продукції;
 • надання неправдивих відомостей в Особистому кабінеті;
 • неправдиві публічні заяви щодо реєстрації у Проекті відомих особистостей і популярних брендів;
 • публічні негативні заяви щодо прямих конкурентів Компанії та Проекту;
 • залучення Користувачів для участі в інших проектах з аналогічною або схожою системою винагороди, а також поширення інформації про такі проекти на Сайті;
 • зловживання інформацією про принципи роботи Проекту, а також створення негативної репутації на сайтах, форумах і т.п.;
 • вчинення інших дій, що ганьблять честь і гідність Компанії та Проекту.
5.4. Компанія має право використовувати дані Користувача відповідно до п.8 цієї Угоди.

6. ПРАВИЛА НАДАННЯ ВІДГУКІВ НА НАПИСАННЯ КОМЕНТАРІВ
6.1. При написанні відгуків і коментарів Користувач повинен дотримуватися встановлених правил і обмежень.
6.2. Незнання правил і обмежень на розміщення інформації та використання ресурсів сайту, не звільняє Користувача сайту від їх виконання, а в разі їх порушення - від відповідальності відповідно до цих правил і законодавства України.
6.3. Відповідальність за правдивість інформації, розміщеної у відгуках, питаннях-відповідях, коментарях, тощо несе виключно її автор.
6.4. На сайті заборонено:
 • публікацію відгуків про Заклад (або його товар), що не є результатом персонального досвіду Користувача;
 • використання форми відгуків не за призначенням (наприклад, тролінг, для оголошень купівлі-продажу; для питань іншим Користувачам);
 • розміщення нецензурних висловів;
 • публікацію повідомлень з метою провокування різкої реакції інших учасників ресурсу (тролінг);
 • розміщення матеріалів, що містять образливі вирази, погрози, ознаки дискримінації за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів, Закладів або третіх осіб, порушує права неповнолітніх осіб, є вульгарною або непристойною, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись державною або комерційною таємницею, інформацією про життя третіх осіб, містить ознаки шахрайства, порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
 • створення облікових записів, в яких ім'я Користувача імітує службові імена (Адміністратор, Модератор і т.п.), або подібно імені вже зареєстрованого Користувача;
 • використання в текстах повідомлень заголовних букв, знаків пунктуації та спецсимволів, крім випадків, які регламентовані правилами використовуваної мови;
 • публікацію інформації політичного характеру, закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади; до зміни державного кордону України; до погромів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд; до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту; інші дії і публікація будь-яких повідомлень, розміщення відеозаписів, зображень, заборонених законодавством України;
 • розміщення відгуків, коментарів, тощо, які за змістом повторюють повністю або частково попередні відгуки, коментарі, тощо, в тому числі і видалені Адміністрацією сайту на підставі цих Правил.
 • створення одним Користувачем двох і більше облікових записів.
6.5 На сайті не вітається розміщення повідомлень, позбавлених інформаційного навантаження і таких, які не стосуються тематики ресурсу.
6.6 Користувач може розмістити відгук про один і той самий Заклад декілька разів. Новий відгук має бути розміщено не раніше, ніж через 30 днів після попереднього відгуку. У разі, якщо Користувач залишив новий відгук про Заклад раніше, ніж через 30 днів, попередній його відгук автоматично видаляється.
6.7 Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти відгуки, коментарі, тощо, які повністю, частково або за змістом і змістом повторюють відгуки, коментарі, тощо з інших інтернет-сайтів або інших джерел.
6.8 Адміністрація сайту, на свій розсуд, може додатково звернутися до Користувача із запитом надати копії документів (чек, квитанція тощо), що підтверджують факт відвідування Закладу і/або покупки товару. Якщо Користувач протягом 5 днів не надасть запитувані документи, Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти повідомлення Користувача, за якими був зроблений запит.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
7.1. Відповідальність за правдивість інформації, розміщеної у відгуках та коментарях, несе виключно її автор.
7.2. Відгуки Користувачів піддаються перевірці Адміністратором після розміщення повідомлень.
7.3. Користувач або Заклад, який вважає інформацію, розміщену на сайті такою, що прямо порушує чиї-небудь інтереси, і Користувач, який розмістив інформацію, можуть зв'язатися з Адміністрацією сайту для усунення розбіжностей, викликаних таким фактом. Такі Користувачі зобов'язані попередньо самостійно, шляхом спілкування в рамках сайту, спробувати вирішити спірні на їх погляд питання, прийнявши для цього розумні заходи.
7.4. Проект має право в будь-який час припинити дію Користувацької Угоди з Користувачем, в тому числі, якщо Користувач порушив будь-яке положення цієї Угоди або цих Правил або вчинили дії, які явно вказують, що Користувач не має наміру або не здатний дотримуватися положень цих документів.
7.5. Адміністратор, при порушенні Користувачем умов цього положення, може видалити розміщену інформацію, відгук, коментар, тощо; заблокувати профіль Користувача; заборонити доступ Користувача до сайту.
7.6 Систему відгуків сайту можуть використовувати виключно приватні (фізичні) особи, які є зареєстрованими Користувачами сайту. Система відгуків не призначена для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та / або представників юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. У тому числі система відгуків не призначена для поширення будь-якої ділової, рекламної інформації, та такої, що дискредитує інші особи.

8. ЗАХИЩЕНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА
8.1. Сайт проекту захищений.
8.2 Компанія серйозно ставиться до захисту персональної інформації Користувачів. Ми дотримуємося загальноприйнятих стандартів:
 • надання доступу до Особистої інформації тільки тим співробітникам Проекту, яким вона необхідна для надання послуг Користувачеві;
 • оформлення зі співробітниками Компанії договорів про конфіденційність для захисту персональної інформації Користувачів;
 • оформлення з третіми особами, провайдерами послуг Компанії, договорів про конфіденційність з метою недопущення несанкціонованого використання персональної інформації Користувачів, які стали відомі провайдерам під час роботи над Проектом.

9. ТОВАРНІ ЗНАКИ
9.1. Товарні знаки, логотипи, маркери, знаки сервісу та обслуговування, торгові найменування, тощо (далі - Товарні знаки), представлені на Сайті або в матеріалах, розміщених на Сайті, є зареєстрованими або незареєстрованими товарними знаками Компанії, Закладів та інших власників, і не можуть бути використані без їх дозволу.
9.2. Ніщо, що міститься на Сайті, не повинно розглядатися як передача ліцензії або прав на використання будь-яких товарних знаків без письмового дозволу Власника.
9.3. Використання Користувачем будь-якого товарного знака в порушення відповідних прав суворо заборонено.

10. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.1. Проект надається на умовах «як є». Отримана на Сайті інформація може бути неповною або неточною, може не відповідати очікуванням Користувача і може підлягати зміні і оновленню.
10.2. Правовласники Проекту не несуть відповідальності за можливу шкоду, яку може бути заподіяно Користувачеві або третім особам при використанні Проекту.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
11.1. Політика конфіденційності Проекту поширюється на всіх користувачів. Приймаючи Угоду, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Проектом його персональної інформації.
11.2. Проектом здійснюється збір і обробка:
 • реєстраційної інформації, що надається Користувачем в процесі реєстрації та користування Проектом;
 • файлів cookies;
 • IP- адреси;
 • іншої інформації, наданої Користувачем при взаємодії з Проектом.
11.3. Компанія (Проект) здійснює обробку персональної інформації тільки з метою надання Користувачу якісних послуг (ідентифікація, передача інформаційних матеріалів за підпискою, зворотний зв'язок і т.п.).
11.4. Користуючись Проектом і надаючи персональну інформацію про себе Користувач дає свою згоду на її збір і обробку.
11.5. Крім випадків, передбачених п.9 цієї Угоди, Компанія не розголошує персональну інформацію Користувачів третім особам або сторонам.
11.6. Компанія має право передати персональну інформацію, надану Користувачем повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача в наступних випадках:
 • особам, у ведення, володіння або власність яких переданий Проект;
 • особам, що є пов'язані (афілійованими) з Компанією, наприклад компанії, які можуть бути найняті для обробки платежів, зберігання даних,
 • хостингу, проведення маркетингових досліджень, проведення аудиту,
 • виконання замовлень;
 • іншим Користувачам, якщо в рамках Проекту передбачено відповідний функціонал.
11.7. Користувач має всі права щодо захисту його персональної інформації, передбачені чинним законодавством України, і зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
11.8. Згідно з чинним законодавством України, Користувач має право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом:
 • самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації в Особистому кабінеті;
 • запиту на видалення даних Користувача, відправленого за адресою: office@kava-map.com.
11.9. Розкриття наданої Користувачем Персональної інформації може бути здійснено тільки відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством України випадках.
11.10. Проект від свого імені може відправляти Користувачеві рекламно-інформаційні повідомлення електронною поштою про нові послуги, продукти та іншу інформацію, яка може його зацікавити.

12. ВИКОРИСТАННЯ "КУКІ" ТА ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12.1. Проект використовує технологію "кукі" (cookies) для реєстрації Користувачів послуг, індивідуалізації та оптимізації роботи із сайтом. "Кукі" - це невеликі текстові файли, які записуються на жорсткий диск комп'ютера Користувача. Кожен такий файл містить інформацію (в т.ч. Персональні дані), які надалі можуть бути зчитані веб-сервером домену, який видав Користувачу цей "кукі". Зокрема в "кукі" записується дата і час візиту сайту Користувачем, реєстраційна інформація, ідентифікаційний номер сеансу, історія відвідування.
"Кукі" роблять користування Сайтом у багатьох відношеннях більш зручним для Користувача, а саме:
 • "кукі" економлять час, позбавляючи від необхідності багаторазово вводити одну й ту ж інформацію,
 • "кукі" дозволяють сайту впізнавати зареєстрованих користувачів при повторному його відвідуванні та надавати їм доступ до результатів минулих пошуків, Особистого кабінету,
 • "кукі" дозволяють забезпечити безпеку користувача, перевіряючи інформацію, яку Користувач вводить при вході в систему, і, таким чином, можуть запобігти шахрайству.
12.2. Ми намагаємося зробити Сайт максимально зручним у використанні. З цією метою Проект може співпрацювати з третіми сторонами, які використовують "кукі" на Сайті з подальшою метою:
 • для обліку та аналізу сукупного використання сайту та обсягу статистичних даних Користувачів;
 • для реєстрації поведінки користувачів на сайті, наприклад, відвідування сторінок, заповнення форм і придбання сервісів;
 • для оцінки трафіку з метою враховування активності;
 • для проведення аналітичних досліджень та діагностики працездатності Сайту з метою вдосконалення сайту і наших сервісів;
 • для визначення користувачів, які потрапляють на Сайт за посиланням з сайтів афілійованих осіб або за спонсорських посилань.
12.3. Користувач може дозволити або заборонити брати "кукі". Більшість браузерів автоматично приймають "кукі", але, як правило, Користувач може змінити настройки браузера таким чином, щоб заборонити їх використання. Якщо Користувач заблокує "кукі", можливо, він вже не зможе зареєструватися або користуватися тими інтерактивними функціями нашого Сайту і сервісів, в яких використовуються "кукі", але за користувачем зберігається можливість навігації по Сайту.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Проект залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Проекту при неодноразовому порушенні Угоди, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства, прав і законних інтересів Компанії та третіх осіб .
13.2. Бездіяльність з боку Компанії, в разі порушення Користувачем або третіми особами положень Угоди, не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.
13.3. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
13.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинної Угоди будуть визнані недійсними або як такі, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосованість інших положень Угоди.
13.5. Ця Угода складена українською мовою і розміщена на відповідних сторінках Сайту.
13.6. Користувач або інша особа, яка вважає, що його права й інтереси порушені через дію Компанії, можуть направити претензію за адресою: office@kava-map.com. Розглядом претензій займається Служба технічної підтримки Проекту відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять.
13.7. З питань роботи Проекту Користувач або будь-яка третя особа можуть звертатися в Службу технічної підтримки за адресою: office@kava-map.com.
13.8. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Проект і Користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цією Угодою.
13.9. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення обставин непереборної сили, що спричинила невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою.
13.10. Компанія не несе відповідальності за затримки або збої у виконанні своїх зобов'язань у випадку, коли причини їх виникнення лежать поза межами її контролю. Це включає крім іншого, пожежі, страйки, війни, урядові постанови або розпорядження інших компетентних органів влади.

*«Kava-map» - власне ім’я інтернет-проекту Перший кавовий портал України “Кавова мапа”, також у якості імені Проекту може використовуватись словосполучення «Кавова мапа».


ДЯКУЄМО
за дотримання положень Угоди та повагу до інших Користувачів!
Редакція від 15.05.2019 р.